Šárka Krejcarová   koordinátor BOZP

Reference

Vybrané zakázky - 2014

Konstrukce pod VZT na střeše budovy ÚTB-B, Olšanská 6, Praha 3[fotogalerie...]

Dostavba areálu Opatovice nad Labem, I.etapa, II. Část[fotogalerie...]

Adaptace dvou staveb-kravínů pro potřeby ustájení koní, Kladruby nad Labem[fotogalerie...]

Změna využití objektů a areálu Dětského centra Veská[fotogalerie...]

Olšanská 6, nové rozvodny NN JV a SV[fotogalerie...]

Oprava střechy a krovu kostela sv. Jakuba, Kutná Hora[fotogalerie...]

Nové Dvory, Kostel sv. Anny, statické zajištění a oprava pláště[fotogalerie...]

Dětské centrum Veská, Etapa 1 – Hospodářsko-technický objekt[fotogalerie...]
Vybrané zakázky - 2013

Multifunkční sportoviště u Univerzity Pardubice[fotogalerie...]

Olšanská 6, Praha 3 – Modernizace prostor A201[fotogalerie...]

Chrudimka, Pardubice, odstranění nánosů[fotogalerie...]

Rekonstrukce a přístavba č.p. 60 a 450, Třída Míru, Pardubice[fotogalerie...]

Oprava střechy a krovu kostela sv.Jakuba v Kutné Hoře[fotogalerie...]

Kostel sv. Anny v Nových Dvorech[fotogalerie...]

Vybrané zakázky - 2012

Technické zázemí civilní části letiště Pardubice a rozšíření pohybových ploch[fotogalerie...]

Přístavba skladové haly Drozdice[fotogalerie...]

Administrativní budova společnosti VaN a.s[fotogalerie...]

Rekonstrukce, zvětšení a změna užívání na Penzion, Výprachtice[fotogalerie...]

Rekonstrukce a přístavba č.p. 60 a 450, Třída Míru, Pardubice[fotogalerie...]

Oprava střechy a krovu kostela sv. Jakuba Kutná Hora[fotogalerie...]

Tichá Orlice, Plchovice, protipovodňová ochrana obce[fotogalerie...]

Nové Dvory, Kostel sv. Anny, statické zajištění a oprava pláště[fotogalerie...]

Vybrané zakázky - 2011

Rekonstrukce a přístavba č.p. 60 a 450, Třída Míru, Pardubice[fotogalerie...]

Technické zázemí civilní části letiště Pardubice a rozšíření
pohybových ploch[fotogalerie...]

Odstranění objektů a komunikací v areálu firmy NIKA
Logistics a.s. Pardubice – Drozdice[fotogalerie...]

Oprava střechy a krovu kostela sv. Jakuba, Kutná Hora[fotogalerie...]

Nové Dvory, Kostel sv. Anny, statické zajištění a oprava pláště[fotogalerie...]

Rekonstrukce, zvětšení a změna užívání na Penzion, Výprachtice[fotogalerie...]

NOVÉ FARÁŘSTVÍ, HRADEC KRÁLOVÉ – nultá etapa – přeložky a přípojky kanalizace a vodovodu[fotogalerie...]

RD - Vestavba bytu do podkrov¡, Cejpova 317, Hradec Králové[fotogalerie...]

Vybrané zakázky - 2010

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace

I. etapa - Dětenice, Osenice[fotogalerie...]

Regenerace panelového domu Litomyšl, Komenského 1043, 1044[fotogalerie...]

Snížení energetické náročnosti panelového domu 104 b.j., Litomyšl[fotogalerie...]